Regulamin warsztatów

1. Organizatorem warsztatów jest: Dobry Dom Sp. z o.o. Sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów.
2. Miejsce organizacji warsztatów jest każdorazowo wskazywane przez Organizatora, przy czym zazwyczaj są to miejsca przestrzeni publicznej (restauracje, sale bankietowe, sale szkoleniowe, sale wystawiennicze).
3. Spotkanie warsztatowe przeznaczone są dla uczestników indywidualnych, a ich tematyka adresowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi (zwanych dalej Uczestnikami) i ich osób towarzyszących.
4. Zgłoszenie chęci udziału w Spotkaniu warsztatowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.dobra-mama.pl/spotkanie/rejestracja/formularz. Rejestracja jest jednoznaczna z zapewnieniem przez Organizatora Uczestnikowi miejsca na spotkaniu, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i kliknięciu przez Uczestnika linku aktywującego przesłanego przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu. 
5. Liczba miejsc na Spotkaniu warsztatowym jest ograniczona. Po zamknięciu formularza rejestracyjnego istnieje możliwość dopisania się do listy Uczestników, jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Organizatora. W takim przypadku Organizator nie gwarantuje miejsca na Spotkaniu.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w Spotkaniu warsztatowym z winy nie leżącej po stronie Organizatora, Uczestnicy proszeni są o poinformowanie organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki podczas Spotkania oraz za rzeczy pozostawione bez opieki podczas Spotkania.
8. W trakcie trwania Spotkania warsztatowego Uczestnicy zobowiązani są do sprawowania pieczy nad osobami niepełnoletnimi czy wymagającymi opieki. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
9. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na Spotkanie lub wykluczenia ze Spotkania osób, które zakłócają jego przebieg lub zachowują się w sposób niestosowny do sytuacji.
10. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie Spotkania i w warunkach, na jakich odbywa się Spotkanie warsztatowe.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia Spotkania warsztatowego. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestników.
12. Uczestnik potwierdza, że Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach Spotkań warsztatowych z jego udziałem w tym do wykorzystywania zdjęć reportażowych oraz nagrań w celach związanych ze statutową działalnością̨ Organizatora oraz w celach marketingowych, w szczególności poprzez publikację ww. materiałów na stronach www, w mediach społecznościowych na profilu instagramowym, oraz własnych kanałach informacyjnych w drukowanych publikacjach Organizatora, na materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, oferty itp.) a także do przekazania partnerom Spotkania lub Patronom medialnym Spotkania wraz z prawem do udzielania sublicencji.
13. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie przez Uczestników filmów i wykonywanie zdjęć podczas Spotkania.