Rejestracja

Wstęp: 5 zł od osoby

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prosimy o akceptację poniższych oświadczeń, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwych kwadratów.
W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy jednakże, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Dom Sp. z o.o. sp. k., ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów zwana dalej Administratorem.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów lub email: ado@grupadobrydom.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
a) podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa w spotkaniu (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na zaoferowaniu klientom produktów i usług Administratora.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
6. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji Spotkania, podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz dostawcy serwera poczty elektronicznej.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


*pola wymagane